Propozycje 2021

X

Informacje podstawowe

 • TS Žilina to nowa stacja do testowania, zbudowana w pięknym, niezakłócanym otoczeniu Žilinskej kotliny i okolic Malej Fatry z widokiem na miasto Žilina i bliskie góry.
 • Przedmiotem Stacji do testowania jest porównanie jakości dostarczonych gołębi pomiędzy uczestnikami na wymienionych wyścigach, najlepsi uczestnicy wynagrodzeni zostaną według propozycji.
 • Podstawowa opłata uczestnika za 1 gołębia jest 55,-€,
 • Pojemność TS jest 1100 gołębi.
 • TS Gwarantuje wygrane w przypadku 1000 gołębi, w przypadku niższego aktywowania wygrane spadną procentowo – jeżeli aktywacja będzie wyższa, wówczas wzrosną procentowo.
 • Wniosek o zgłoszenie młodych gołębi do stacji do testowania można wypełnić za pośrednictwem FORMULARZA wniosku albo można go POBRAĆ, wypełnić i nadać e-mailem pod adres info@ts-zilina.sk.
 • Kompletnie wypełnione ZGŁOSZENIE ze wszystkimi danymi należy oddać podczas odbioru gołębi do stacji do testowania.
 • Odbiór gołębi w TS odbywa się codziennie: od 14:00 do 20:00 godz.
 • Wiek młodych gołębi 35 – 40 dni.
 • W przypadku doręczenia młodych gołębi NIEZBĘDNE JEST dołączyć zaświadczenie od weterynarza, że młode gołębie zaszczepione zostały przeciw paramyxo, z podaniem szczepionki i numeru serii.
 • Każdy hodowca może dostarczyć nieograniczoną ilość gołębi.
 • Opłatę startową można uiścić bezpośrednio przy przekazywaniu w TS lub na podstawie umowy z organizatorem.
 • Dostarczeniem gołębi oraz uiszczeniem opłaty startowej, „pierwotny właściciel” wyraża zgodę z propozycjami w pełnym zakresie.
 • W przypadku zgonu gołębia, właściciel ma prawo dostarczyć do TS darmowo zastępcę do 1.6.2020.
 • Według liczby zgłoszonych gołębi określone zostaną miejsca zbiorcze w dwóch terminach.
 • Gołębie muszą mieć krążek rodowy rocznik 2020.
 • Przy dostarczeniu gołębi, dołączyć należy listę gołębi – wraz z dowodem własności gołębia i przyjęty zostanie każdy zapłacony gołąb.
 • Rodowody potrzebne będą po zakończeniu Wyścigu finałowego dla gołębi, które doleciały i zaoferowane zostaną w aukcji internetowej. Wysłać wystarczy e-mailem.

 

Postanowienia Końcowe

 • Ulokowaniem gołębi do TS, właścicielem gołębi staje się automatycznie organizator
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmieniać, przesuwać lub anulować wyścig z powodu niekorzystnej pogody, stanu zdrowia lub problemów technicznych.
 • Do aukcji wchodzą wszystkie gołębie, które doleciały. Oferowane będą na aukcji internetowej.
 • Właściciele licytowanych gołębi uzyskują 50% z wylicytowanej kwoty.
 • W przypadku nie dostarczenia rodowodu, właściciel traci udział z wylicytowanej kwoty.

 

Właściciele MSDTGP

Juraj LAŠ
+421 903 800 842

 

Jaroslav ONDRO
+421 948 410 052

 

 info@ts-zilina.sk

 

Treningi i wyścigi

 • Gołębie absolwują całkiem 7 treningów 15 – 100 km.
 • Plan wyścigów na rok 2020: 4 wyścigi 120 – 350 km.
 • Wyścig finałowy Aš – 480 km – planowany jest w pierwszej połowie Września – nie będzie skrócony, natomiast organizator ma prawo zmienić termin z powodu niekorzystnej pogody.
 • Wyniki wyścigów opublikowane zostaną na stronach internetowych.
 • Nasadzanie i doloty będą publiczne, możliwość uczestnictwa w postaci przewodnika.

 

 

Pozostałe środki nadzwyczajne

 • W przypadku powstania nadzwyczajnych środków weterynaryjnych, organizator może odstąpić od warunków konkursowych, jeżeli organ państwowy wystawi środki nakazowe (na przykład ptasia grypa itp.). Jeżeli powstanie taka okoliczność, gołębie zwrócone zostaną właścicielom, albo po uzgodnieniu odbędzie się duża aukcja, gdzie hodowca uzyska 50% wylicytowanej kwoty.

 

MENU