Aj toto môže byť dôvod nedoletených holubov.

X
MENU