Aktivácia holubov !!!

Aktivácia holubov v TS Žilina
TS Žilina oznamuje chovateľom, ktorý sú účastníkmi v TS o spustení aktivácie holubov .
Holuby je potrebné aktivovať do 22.8.2019 aby mohli hrať v pretekoch o ceny .
Od 23.8.2019 bude aktivácia otvorená pre verejnosť na holuby, ktoré si majitelia neaktivovali.
60€ holub, ktorý je zoradený z posledného tréningu Uherský Brod .
Vrátenie základného poplatku 40€ za holuby, ktoré sa stratili si odpočítajte zo sumy za aktiváciu.
Úhradu posielajte na účet alebo poštovou poukážkou na adresu: Juraj Laš Višňové 263 Žilina 01323
Chovatelia z blízkeho okolia môžu aktivovať holuby priamo v TS po telefonickej dohode.
Prosím o dodržanie termínu, ktorý je dôležitý aby nevznikli nedorozumenia.
SK20 5600 0000 0051 6236 0001
SWIFT: KOMASK2X
Do správy pre prijímateľa napíšte meno chovateľa a čísla holubov, ktoré aktivujete .

X
MENU