Mladíkov priviezol aj jeden z najúspešnejších chovateľov prvých dvoch ročníkov TS Štefan Kyzek

X
MENU