Ocenenia 2020

TS garantuje výhry pri aktivovaní 850 holubov,
pri nižšej aktivácii sa výhry percentuálne krátia.
ak bude aktivácia vyššia tak sa percentuálne navýšia .

X

3 NAJLEPŠÍ
Z PRVÝCH
4 PRETEKOV

 

1.cena 300 € + pohár

2.cena 200 € + pohár

3.cena 100 € + pohár

Finálový pretek
480 km

 

bude ocenený
v rozsahu 1-50
v poradí

 

1. cena 7000 € + pohár

2. cena 5000 € + pohár

3. cena 3000 € + pohár

4. cena 2000 € + pohár

5.cena 1000 € – 6.cena 900 €
7.cena 800 € – 8.cena 700 €
9.cena 600 € – 10.cena 500 €
11.-20.cena 250 € – 21.-30.cena 200 €
31.-40.cena 150 € – 41.-50.cena 100 €

Ocenenie Eso mladé
4 preteky + finále

 

1.cena 1000 € + pohár

2.cena 800 € + pohár

3.cena 600 € + pohár

4.cena 400 €

5.cena 200 €

6.-10.cena 100 €

MENU