Pozor !!! Zmena propozícií

Vážení priatelia,

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete ako aj na Slovensku a z dôvodu uzatvorenia hraníc okolitých štátov,predpokladáme,že nebude možný zvoz holubov z týchto štátov do testovacích staníc na Slovensku a ani vývoz holubov od našich chovateľov do zahraničných testovacích staníc.Naša TS-Žilina sa rozhodla upraviť propozície na rok 2020 tak,aby TS na Slovensku mali podobné podmienky a viacerí naši chovatelia si mohli porovnať svoje holuby s ostatnými v našej TS.

 

Zmenené podmienky a bližšie informácie nájdete na našej stránke ts.žilina

 

S pozdravom TS Žilina.

X
MENU