Ocenenia 2024

TS garantuje výhry pri DODANí a zaplatení 1000 holubov,
pri nižšej aktivácii sa výhry percentuálne krátia.
ak bude aktivácia vyššia tak sa percentuálne navýšia .

X

 

 

MENU